ne demek?

Ortaklarının gereksinimlerini uygun şartlarda elde etmelerini sağlamak amacıyla kurulan birlik

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim ekonomi

Kökeni;

"Fransızca coopérative"

Hecelenişi / Hecelemesi;

ko-ope-ra-tif

Üreticilerin, aracıyı ortadan çıkararak ürünlerini daha iyi şartlarda pazarlamak için kurdukları ortaklık