konut belgesi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yerleşim belgesi. "(yurttaşların bazı resmî işlerini yürütürken gerekli olan, oturdukları yerin muhtarından aldıkları belge, ikametgâh kâğıdı, ikametgâh ilmühaberi)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ko-nut bel-ge-si