ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Konuşma işine konu olmak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

nesnesizFiil

Kullanımı;

"Konuşulan Türkçenin hangi yoldan gelerek bu şiveye büründüğünü bulmak güçtür."

Hecelenişi / Hecelemesi;

ko-nu-şul-mak

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Konuşma işi yapılmak

Tipi / Türü;

Kullanımı;

"Derste konuşulmaz."