ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

► taşınır ev

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

kon-tey-ner ev