ne demek?

Demir yollarında fren kumanda kollarını dingilin üzerine bağlayan ve her iki ucunda kumanda kolunun girmesine uygun deliği bulunan parça veya düzen

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kökeni;

"Fransızca connecteur"

Hecelenişi / Hecelemesi;

kon-nek-tör