ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Pek yakın sayılan yer

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim mecaz

Hecelenişi / Hecelemesi;

kom-şu ka-pı-sı