ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İşlek semtlerde, yol üzerinde bulunan, az mezeyle ayaküstü içki içilen ucuz meyhane

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

kol-tuk mey-ha-ne-si