ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ayak ve bacakları sakat olanların yürürken koltuklarıyla dayandıkları uzun değnek

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Büyük kapıdan kucak kucak koltuk değnekleri çıkardılar."

İlişkili Atasözleri/Deyimler;

"koltuk değneği olmak"

Hecelenişi / Hecelemesi;

kol-tuk değ-ne-ği

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Başkalarına destek olan kişi

Tipi / Türü;

mecaz