kolhoz ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Rusya'da köylülerin ortak olarak çalıştıkları tarım işletmesi.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Rusça


Hecelenişi / Hecelemesi;
kol-hoz