ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kodlayabilmek işi

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

kod-la-ya-bil-me