ne demek?

Azotlu organik bir baz ile hidroklorik asitten türeyen tuz

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim kimya

Kökeni;

"Fransızca chlorhydrate"

Hecelenişi / Hecelemesi;

klor hid-rat