ne demek?

Kiralamak işi; isticar

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

İlişkili birleşik kelimeler;

"seferlik kiralama"

Hecelenişi / Hecelemesi;

ki-ra-la-ma

Bir taşınır veya taşınmazın kullanım hakkının belli bir süre için ve belli bir kira karşılığında kiracıya verilmesi

Tipi / Türü;

ekonomi

Anlaşmaya göre kira süresinin bitiminde mülkiyetin kiracıda bırakılabilmesi durumu

Tipi / Türü;

ekonomi