kazaska ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kaynağı Kafkasya olan ve hızlı oynanan bir halk dansı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Rusça

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bu dansın müziği


Hecelenişi / Hecelemesi;
ka-zas-ka