ne demek?

Eğlenmek amacıyla insana benzetilerek yapılan kardan heykel

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Kent meydanında toplanıp sınıf mevcudu kadar kardan adam yapacağız. Bütün kardan adamların adı olacak."

Hecelenişi / Hecelemesi;

kar-dan adam