ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yüksekliği 4-5 metre olan beyaz çiçekli bir ağaççık (Cornus senguinea)

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim bitki bilimi

Hecelenişi / Hecelemesi;

kı-zıl-ca-di-şi