ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

► dar görüşlü

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

sıfat

Hecelenişi / Hecelemesi;

kısa gö-rüş-lü