ne demek?

Çok uzun süre

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

zarf mecaz

Kullanımı;

"Eğer bu dehşetli muharebeler, bu ihtilaller, bu istilalar olmasa kırkyıl askerî eczacı Yusuf Efendi olarak kalırdı."

İlişkili birleşik kelimeler;

"kırkyılda bir""kırkyılın başı"

Hecelenişi / Hecelemesi;

kırk-yıl