ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kırıntılardan oluşmuş külte

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim jeoloji

Hecelenişi / Hecelemesi;

kı-rın-tı kül-te