ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yapılan bir işin kötü olduğunu belirtir bir biçimde söz söylemek; takbih etmek

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

-iFiil

Kullanımı;

"Kınamazlar güzel sevse yiğidi / Güzel sevmek koç yiğide ar değil"

Hecelenişi / Hecelemesi;

kı-na-mak