ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kısrak sütünün mayalanmasıyla yapılan, az alkollü, ekşi bir Türk içkisi

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Ey, sevincinden bir büyük geleceği / Muştulayan içki, bin yılın kımızı"

Hecelenişi / Hecelemesi;

kı-mız