iyilikbilmez ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İyilik gördüğü kimseye hainlik yapan, aldığı yardımı inkâr eden, nankör, tuz ekmek düşmanı

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"


Hecelenişi / Hecelemesi;
i-yi-lik-bil-mez