ne demek?

► istenmeyen kişi

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Elçi … Fransa’nın lehine çalıştığı belgelenen siyasi faaliyetlerinden ötürü Osmanlı Devleti tarafindan ‘Persona non Grata’ (istenmeyen adam) ilan edilmiştir ve 1799 yılında İsveç hükûmeti tarafından geri çağırılmıştır."

Hecelenişi / Hecelemesi;

is-ten-me-yen adam