hazmedebilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Hazmetme ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

kelimesinin kökeni; Arapça hażm + Türkçe edebilmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
haz-me-de-bil-mek