hayranlık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Hayran olma durumu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Tutku, aşırı istek

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
hay-ran-lık