haydin ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Birden çok kişiyi isteklendirmek ve harekete geçirmek için kullanılan bir seslenme sözü

Özelliği / Tipi / Türü; "ünlem,halk ağzında"


Hecelenişi / Hecelemesi;
hay-din