hayat standardı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir toplumda bireylerin mal ve hizmetlerden yararlanabilme, gereksinimlerini karşılayabilme düzeyi, yaşam standardı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ha-yat s-tan-dar-dı