havuz ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Su biriktirme, yüzme, çevreyi güzelleştirme vb. amaçlarla altı ve yanları mermer, beton benzeri şeylerden yapılarak içine su doldurulan, genellikle üstü açık yer

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Arapça ḥavż

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Kum, asit vb. konulan çukur yer

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Büyük gemilerin onarılmak için çekildikleri yer

İlişkili birleşik kelimeler; "yüzer havuz" "çöktürme havuzu" "kapalı yüzme havuzu" "kum havuzu" "sağlık havuzu" "yüzme havuzu"

Hecelenişi / Hecelemesi;
ha-vuz