hasmane ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Düşmanca. "(Düşman gibi, düşmana yakışır bir biçimde)"

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf"

kelimesinin kökeni; Arapça ḫaṣm + Farsça -āne


Hecelenişi / Hecelemesi;
has-ma-ne