hasılat ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ürün

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Arapça ḥāṣilāt

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Gelir, kazanç

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

İlişkili birleşik kelimeler; "gayrisafi hasılat"

Hecelenişi / Hecelemesi;
ha-sı-lat