hamse ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Divan edebiyatında beş mesnevinin bir araya gelmesinden oluşan eser

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,edebiyat"

kelimesinin kökeni; Arapça ḫamse


Hecelenişi / Hecelemesi;
ham-se