ne demek?

Küreklerin bir kez suya daldırılıp çıkarılması

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim denizcilik

Kökeni;

"Arapça ḥamle"

Hecelenişi / Hecelemesi;

ham-la

Sandalın bu biçimde aldığı yol

Kıçtan birinci oturak

Kullanımı;

"Filikada hamlada oturan gemici, bir eliyle rıhtımın kenarına tutunmuş."