hamla ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Küreklerin bir kez suya daldırılıp çıkarılması

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,denizcilik"

kelimesinin kökeni; Arapça ḥamle

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Sandalın bu biçimde aldığı yol

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Kıçtan birinci oturak


Hecelenişi / Hecelemesi;
ham-la