hamhalat ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kaba saba, görgüsüz

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,mecaz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Verimsiz, çorak, kuru

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ham-ha-lat