ne demek?

"Belirsiz, önemsiz, boş birtakım sözler söylemek" anlamına gelen ham hum etmek, "düzenle veya el çabukluğu ile yapılan, kimsenin akıl erdiremediği iş" anlamındaki ham hum şorolop deyimlerinde geçen bir söz

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Ham hum edip durdu, ne dediği anlaşılmadı ki!"

Hecelenişi / Hecelemesi;

ham hum