ne demek?

(bir şeyi) elinde bulundurmak, taşımak

Kullanımı;

"Daha açık bir ifade ile kültür, bir milleti meydana getiren düşünüş, duyuş ve gidişinde haiz olduğu vasıflar ve o vasıfların meydana getirdiği eserlerdir.”"

Hecelenişi / Hecelemesi;

haiz ol-mak