haddikifaye ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yeterlik derecesi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eskimiş, (birleşik kelime)"

kelimesinin kökeni; Arapça ḥadd + kifāye


Hecelenişi / Hecelemesi;
had-di-ki-fa-ye