haber kipi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bildirme kipi. "(Belli zaman kavramı veren belirli geçmiş, belirsiz geçmiş, şimdiki zaman, geniş zaman, gelecek zaman kiplerine verilen genel ad)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,dil bilgisi"

Örnek / Cümle; "gel-di, gel-miş, gel-i-yor, gel-ir, gel-ecek"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ha-ber ki-pi