grizuölçer ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Maden ocaklarında havanın grizu oranını ölçmeye yarayan cihaz, grizumetre

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
g-ri-zu-öl-çer