golf pantolon ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Paçaları büzgülü bacak bölümü daha geniş pantolon

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
golf pan-to-lon