glüten ekmeği ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Şeker hastalığı olanlar için yapılan nişastasız ekmek

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
g-lü-ten ek-me-ği