girdisi çıktısı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bilinmeyen karışık yönler, ayrıntılar

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir üretimde yararlanılan para, gereç ve iş gücü


Hecelenişi / Hecelemesi;
gir-di-si çık-tı-sı