gezegen yılı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir gezegenin Güneş çevresindeki dolanım süresi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,gök bilimi, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ge-ze-gen yı-lı