ne demek?

Birinin gezmesini sağlamak, dolaştırmak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

-iFiil

Kullanımı;

"Kendisini seven, gezdiren büyük kızlar, ona abla kokusunu vermişlerdi."

Hecelenişi / Hecelemesi;

gez-dir-mek


Tanıtmak amacıyla dolaştırmak

Kullanımı;

"Konuklara Ankara'yı gezdirdi."

Bir şeyi başka bir şeyin üzerinde dolaştırarak dökmek

Tipi / Türü;

-e nesnesiz

Kullanımı;

"Salataya yağ gezdirmek."

Sürterek, değdirerek hareket ettirmek

Tipi / Türü;

-i -de

Kullanımı;

"Elini iki üç kere ıslak yüzünün üstünde gezdirdi."

Bir şeyi herkesin alması için dolaştırmak, sunmak

Herhangi bir biçimde giydirmek

Tipi / Türü;

-i -le

Kullanımı;

"Beni eski kıyafetle gezdiriyor."

► taşımak

Tipi / Türü;

-i -de

Kullanımı;

"Böyle kitapları cebinde gezdirir, alışveriş için dükkânını açmak istemediği veya müşteri ile meşgul olmadığı zamanlarda okurdu."