gezdirmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Birinin gezmesini sağlamak, dolaştırmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Tanıtmak amacıyla dolaştırmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir şeyi başka bir şeyin üzerinde dolaştırarak dökmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-e, nesnesiz"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Sürterek, değdirerek hareket ettirmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i,-de"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Herhangi bir biçimde giydirmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i, -le"

6. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir şeyi herkesin alması için dolaştırmak, sunmak.

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gez-dir-mek