ne demek?

Sıkı veya gergin olmayan, gevşemiş olan

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

sıfat

Kullanımı;

"Bizim dost, gevşek kravatıyla, çözük yakasını şöyle bir okşadı."

Hecelenişi / Hecelemesi;

gev-şek


Cansız, hareketsiz, iradesiz

Tipi / Türü;

mecaz

İlgisiz, kayıtsız, ihmalkâr bir biçimde

Tipi / Türü;

zarf mecaz

Kullanımı;

"Bu konuda gevşek davranırsanız periler diyarına akla gelmeyecek sevimsiz bir yoldan gitmek de var."