gevşek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Sıkı veya gergin olmayan, gevşemiş olan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Cansız, hareketsiz, iradesiz

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat, mecaz"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

İlgisiz, kayıtsız bir biçimde

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf, mecaz"

İlişkili birleşik kelimeler; "gevşek ağızlı" "gevşek vurgu" "ağzı gevşek"

Hecelenişi / Hecelemesi;
gev-şek