ne demek?

Germe işi yapılmak, gergin duruma gelmek, belirli bir uzama ile çekilmek

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

nesnesizFiil

Kullanımı;

"Koltuğunda şöyle bir gerilmiş, gülümseyerek yüzüme bakıyordu."

Hecelenişi / Hecelemesi;

ge-ril-mek


Gergin bir biçimde açılmak

Kullanımı;

"Gülmek istedim, dudaklarım titreyip gerildi."

► kasılmak

Tipi / Türü;

mecaz

Kızmak, öfkelenmek, sinirlenmek

Tipi / Türü;

mecaz

İlişki ve davranış bozulacak duruma gelmek

Tipi / Türü;

mecaz