gerilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Germe işi yapılmak, gergin duruma gelmek, belirli bir uzama ile çekilmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Gergin bir biçimde açılmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Kasılmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz, mecaz"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Kızmak, öfkelenmek, sinirlenmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz, mecaz"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

İlişki ve davranış bozulacak duruma gelmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz, mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ge-ril-mek