gerilla savaşı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Düşman kuvvetlerinin eylemlerini engellemek, baltalamak veya geciktirmek amacıyla gerillaların yaptığı savaş

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ge-ril-la sa-va-şı