gerdan ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Vücudun omuzlarla baş arasında kalan ön bölümü

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Farsça gerden

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Şişmanlarda çenenin altındaki tombulluk

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Kesim hayvanlarında boyun


Hecelenişi / Hecelemesi;
ger-dan