ne demek?

Vücudun omuzlarla baş arasında kalan ön bölümü

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kökeni;

"Farsça gerden"

Kullanımı;

"Başını geri atıp gerdanını olanca beyazlığıyla göstererek sarsıla sarsıla güldü."

Hecelenişi / Hecelemesi;

ger-dan

Şişmanlarda çenenin altındaki tombulluk

Kullanımı;

"Sivri çenenin altında iki kat bir gerdan."

Kesim hayvanlarında boyun