gecekondu ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İmar ve yapı kanunlarına aykırı olarak başkalarına veya kamuya ait arazi veya arsalar üzerinde toprak sahibinin bilgisi ve rızası olmaksızın acele yapılmış konut, kondu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Acele ile yapılıvermiş, derme çatma yapı.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ge-ce-kon-du