geçinmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yaşamak için gerekeni sağlamak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Uzlaşmak, anlaşmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-le"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Taslamak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz, mecaz"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Kendi gereksinimlerini başkalarından sağlamak

Özelliği / Tipi / Türü; "-den,mecaz"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Ölmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz, halk ağzında"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ge-çin-mek