gayretkeş ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çalışkan. "(gayretli, çalışmayı seven, faal)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Arapça ġayret + Farsça -keş

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Yan tutan, kayıran

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,mecaz,eskimiş"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gay-ret-keş