gastroenterolog ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Sindirim bilimci

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Fransızca gastro-entérologue


Hecelenişi / Hecelemesi;
gast-ro-en-te-ro-log